SJCAM M10 Camera. Instructie.

| Nederlands | Gebruikershandleiding | M10 |
| En | Da | Ja | Ru |

 

 

M10 WIFI Action Camera

Instructie

De M10 serie is ontworpen voor draagbaarheid zonder compromissen. Uitstekende resolutie gecombineerd met de nieuwste technologieën, resulteert nog in de beste gebruikerservaring. Kijk nooit terug, tenzij je de M10 camera aan je zijde hebt.

 

Externe verlichting
De volgende lichten geven de beschreven werking weer en kunnen in verschillende combinaties optreden.
• Blauw licht aan: de camera is aan.
• Rood licht aan: de camera is aangesloten op een lader.
• Blauw licht knippert: de camera maakt video vast.

 

Buttons

• Power/Mode: Press and release to turn on the camera. Press and release to change modes. Press and hold to turn off the camera.

Shutter/Select: Press to start or stop recording videos, take pictures, select menu items, or control video playback.

Up and Down:

- Press and release to navigate through menus and change letters and numbers in Setup.

- Press and hold to advance through several menu items in Setup.

- Press and hold to zoom in or out in Record or Camera modes.

- Press and release to fast forward or rewind videos du ring Playback.

 

Toetsen
• Power / Mode: Druk op en los om de camera aan te zetten. Druk op en los om de modi te veranderen. Houd ingedrukt om de camera uit te schakelen.
• Shutter / Select: Druk om te beginnen of stoppen met het opnemen van video's, afbeeldingen maken, menuopties selecteren of video afspelen.
• Up and Down:
- Druk op en ontgrendelen om door menu's te navigeren en brieven en nummers in Setup te wijzigen.
- Houd ingedrukt om door meerdere menu-items door te gaan in Setup.
- Houd ingedrukt om in- of uitzoomen in de opname- of camera-modus.
- Druk op en laat los om video's om te spoelen of terugspoelen.

 

Batterij operaties
• Trek de klep van de batterijklep om het deksel te openen.
• Verwijder de batterij voorzichtig van de camera.
• Laad de batterij alleen op met de meegeleverde acculader of door het aan te sluiten op een computer met een USB-kabel. U kunt de accu ook opladen met een autolader. Het duurt ongeveer 3 tot 3-1 / 2 uur om de batterij volledig op te laden.
• Open de batterijklep eens en laad de batterij in. Wees voorzichtig om de blootgestelde +/- polen niet aan te raken en de batterij goed in te voegen.
• Houd de aan / uit-knop ingedrukt voor 3-5 seconden om de camera op te zetten of uit te schakelen.

Wanneer de batterij volledig opgeladen is, kan u maximaal 90 minuten opnemen. (Als de camera is ingeschakeld, maar niet voor een tijdje gebruikt, wordt de camera uitgeschakeld om de batterij op te slaan.)

 

Tip: Als u de camera gedurende langere tijd niet gebruikt, verwijder u de batterij en sla het op een droge en donkere plaats, weg van zonlicht.
Opgelet: Met behulp van andere opladers dan die welke bij de camera zijn geleverd, kan de batterij beschadigd raken. Als de batterij niet wordt opgeladen wanneer deze op een computer is aangesloten, controleer dan of de computer is ingeschakeld en probeer een andere USB-poort of kabel. Als de batterij nog steeds problemen oplost, neem dan contact op met onze technische ondersteuning. Laat de batterij niet vallen, doorboren, druppelen, demonteren of branden. Er kunnen ernstige verwondingen optreden. Verwijder de gebruikte batterij volgens uw lokale milieuvoorschriften.

 

Werken met geheugenkaarten
De SJCAM M10 is compatibel met microSD-en microSDHC-geheugenkaarten met een capaciteit tot 32 GB. SJCAM beveelt aan het gebruik van een merknaam geheugenkaart, bij voorkeur met een klasse 10 rating, om betere prestaties en betrouwbaarheid te krijgen.

• Schuif de microSD-kaart voorzichtig in de sleuf totdat deze op zijn plaats klikt. De microSD-kaart kan alleen op een manier worden ingebracht. Als u problemen hebt met het plaatsen van de geheugenkaart, probeer het niet te dwingen, want het kan permanent beschadigd raken. Sla het om van het omgekeerd tegen en probeer het opnieuw.

• Om de microSD-kaart te verwijderen, gebruik je vingernagel van een voorwerp met een dunne punt en druk de microSD-kaart voorzichtig in de camera-lichaam. U hoort een klik en de geheugenkaart komt uit het cameratje uit.

 

Let op: Wees voorzichtig bij het verwerken van geheugenkaarten. Vermijd het aanraken van de connectorpennen en houd ze weg van vloeistoffen, warmtebronnen, stof en magnetische objecten. Plaats de geheugenkaart niet of verwijder deze terwijl de camera is ingeschakeld. Raadpleeg de specificaties en richtlijnen van de fabrikant over het gebruik van de geheugenkaart in diverse of extreme weersomstandigheden.

 

Batterij Symbool
• Het symbool voor het opladen van de batterijen laat de balkjes van links naar rechts over een batterij bewegen.
• Als alle staafjes vol zijn en stoppen met verplaatsen, betekent dit dat de batterij volledig opgeladen is of dat de camera is aangesloten op de lader en zonder batterij werkt.

 

Video-opname modus iconen
Pictogrammen worden alleen weergegeven wanneer de OSD-modus «Aan» is. Als de OSD-modus uit staat, verschijnen er geen iconen op het display, behalve zoals hieronder aangegeven.

In de standaard opname modus zijn deze iconen zichtbaar (beginnend in de linkerbovenhoek):

 

Gele cirkel en cijfers: Opnamemodus geselecteerd. De gele nummers zijn de resterende video opnametijd gebaseerd op opname instellingen en beschikbaar geheugen. Als de gele cirkel knippert, schakelt tussen rood en geel, en rode nummers die vanaf 00:00:00 afrekenen, geeft de opnametijd voor dat segment weer. Geel of rood getallen worden weergegeven in het formaat HH: MM: SS.

 

Witte letters en cijfers in een blauwe doos: video resolutie en frames per seconde (bijvoorbeeld 1080P30)

 

Witte pijllengte met nummer: toont de cyclische opname tijdsegmenten.

 

Microfoon: audio opname is ingeschakeld.

 

Knipperende cirkel schakelt alleen tussen rood en geel (wanneer de OSD-modus uit staat): de camera maakt video opnemen.

 

Batterijpictogram: geeft de resterende batterijlading weer. Het pictogram heeft een stekkersymbool in het batterijpictogram om aan te geven dat de batterij is uitgeschakeld en opgeladen of dat de camera zonder batterij werkt terwijl de accu is aangesloten.

 

Tijd: toont de huidige tijd in de 24-uurs klok, HH: MM: SS. De tijd wordt hersteld tot 00:00:00 wanneer de batterij wordt vervangen.

 

Datum: toont de huidige datum in formaat YYYY-MM-DD. De datum wordt teruggezet naar de standaard wanneer de batterij wordt vervangen.

 

Octagon met letter F: Bewegingsdetectie wordt «On» ingeschakeld.

 

Toets symbool: geeft aan dat de video tijdens het verwijderen is beveiligd. VOORZICHTIG: dit betekent niet dat de video niet wordt verwijderd als u een formaat op de geheugenkaart uitvoert.

 

Camera-modus iconen
Pictogrammen worden alleen weergegeven wanneer de OSD-modus «Aan» is. Als de OSD-modus uit staat, verschijnen er geen iconen op het display, behalve zoals hieronder aangegeven.

 

Blauw camera symbool: Camera modus actief

 

Nummer en letter: Beeldformaat in megapixels (bijvoorbeeld 12M).

 

Batterijpictogram: geeft de resterende batterijlading weer. Het pictogram heeft een stekkersymbool in het batterijpictogram om aan te geven dat de batterij is uitgeschakeld en opgeladen of dat de camera zonder batterij werkt terwijl de accu is aangesloten.

 

Nummer (maximaal zes cijfers): het aantal foto's dat u kunt nemen bij de geselecteerde camera instellingen met het beschikbare resterende geheugen.

 

Geel klokgezicht met een getal: Opnamemodus met het gekozen tijdsinterval in seconden die op het klokgezicht worden weergegeven. Als het klokgezicht rood is met een nummer, dan neemt de camera foto's in de opnamemodus in het tijdsinterval dat wordt weergegeven met de rode cijfers.

 

Pictogrammen voor weergavemodus
Pictogrammen worden alleen weergegeven wanneer de OSD-modus «Aan» is. Als de OSD-modus uit staat, verschijnen er geen iconen op het display, behalve zoals hieronder aangegeven.

 

Blauwe pijl: Afspeelmodus.

 

Rode pijl: afspeelt een video.

 

Batterijpictogram: geeft de resterende batterijlading weer. Het pictogram heeft een stekker symbool in het batterijpictogram om aan te geven dat de batterij is uitgeschakeld en opgeladen of dat de camera zonder batterij werkt terwijl de accu is aangesloten.

 

Witte letters en cijfers: hiermee wordt de videoresolutie weergegeven bij het beoordelen van video-inhoud (bijvoorbeeld 1080FHD voor MOV-bestanden) of de beeldgrootte (bijvoorbeeld 2048X1536 voor JPG-bestanden) bij het beoordelen van beeldinhoud.

 

Bestandsnaam: een reeks letters en cijfers onderaan het scherm. De bestandsnaam kan er als volgt uitzien:
- YY_MMDD_hhmmss_XXX.MOV - voor niet-beveiligde video's;
- MMDD_hhmmss_XXX_EVE.MOV - voor beveiligde video's;
- YY_MMDD_hhmmss_XXX.JPG - voor foto's.
Afkortingen legende: YY = jaar, MM = maand, DD = dag, hh = uur, mm = minuut, ss = seconden, XXX = bestandsnummer, EVE = beveiligde video, MOV = video, JPG = foto.

 

Toets symbool: geeft aan dat de geselecteerde video is beveiligd.
Als de OSD-modus uit staat, verschijnt onderaan het scherm een Start en Stop-icoon. Het rode pijlpictogram verschijnt wanneer de «Shutter / Select» -knop wordt gedrukt om een video af te spelen. Het blauwe pauzepictogram verschijnt wanneer de «Shutter / Select» -knop wordt ingedrukt om het afspelen van video's te onderbreken.

 

En Actie
De SJCAM M10 wordt geleverd met verschillende verschillende modi. Om door de modi te bladeren, drukt u herhaaldelijk op de aan / uit-knop totdat u de gewenste modus hebt gevonden. De standaardmodus wanneer u de camera aanzet, is de «Video opname» modus. Door op de aan / uit-knop te drukken wordt u begeleid door de «Foto-opname», «Afspelen» en «Setup» -modi. Om de modus te selecteren, drukt u op de knop «Shutter / Select».

De 12MegaPixel Pro-Grade CMOS-sensor, samen met de 170-graden brede hoeklens, 4x digitale zoom, waterdichtheid van dieptes tot 30 meter, de bewegingsdetectie-sensor en de «anti-shake» -functie, zorgen ervoor dat u elke seconde van Jouw avontuur

De camera kan zonder batterij bediend worden als het op een adapter is aangesloten. Merk op dat de zoom elektronisch is, niet optisch. Het werkt door het vergroten en opnemen van een opname of foto, niet door het aanpassen van lenzen. Zorg ervoor dat u een voldoende geladen batterij en een geheugenkaart met voldoende resterend geheugen hebt geïnstalleerd voordat u de camera in de waterdichte behuizing plaatst.

 

Actie in beweging
Met de M10 kunt u video in hoge resolutie 1080p bij 30 fps (frames per seconde) standaard vastleggen. Andere beschikbare video resoluties omvatten 1280x720 bij 60fps, 1280x720 bij 30fps en 640x480 bij 60fps. Gebruik het menu «Instellingen» om de voorkeuren voor het opnemen van video's te kiezen.

Met SJCAM M10 kunt u een tijdverstrekkende video produceren zonder gebruik te maken van een apart apparaat of software van derden. Gebruik het menu «Instellingen» om de voorkeuren voor de vervaldatum te kiezen.

«Video opname» modus is de standaard modus als u de camera aanzet. Het wordt aangegeven door het camcordersymbool in de linkerbovenhoek van het statusscherm. Om de opname te starten, druk op de «Shutter / Select» knop. Om de opname te stoppen, druk nogmaals op de «Shutter / Select» knop. Het camcordersymbool op het statusscherm verdwijnt.

Als u op de modusknop drukt tijdens het opnemen, wordt een video beveiligd tegen toevallige verwijdering. Een toetspictogram verschijnt op het display. Door de «Up» -knop in te drukken en in te drukken, zult u tot 4x inzoomen. Als u de «Down» -knop indrukt en ingedrukt houdt, gaat u uitzoomen.

 

Attentie: als uw geheugenkaart niet beschikbaar is of de batterij leeg is, stopt de camera automatisch met opname.

 

Bevestig de actie
Met de M10 kunt u 12MP-beelden met hoge resolutie vastleggen met superieure kwaliteit en levendige kleuren. Schakel de camera in en selecteer de fotograferingsfunctie. Deze modus wordt aangegeven door het camerasymbool in de linkerbovenhoek van het statusscherm. Met de «Shutter / Select» knop kunt u kiezen tussen «Single Shot», «Self Timer» en «Continuous (Burst)» opname.

Om afbeeldingen op te nemen, druk op de «Shutter / Select» knop. Als u in de modus 'Single Shot' staat, zal de camera een frame vastleggen. Als u zich in de «Zelfontspanner» modus bevindt, zal de camera een beeld opnemen met een vertraging van 3, 5 of 10 seconden, afhankelijk van uw voorkeuren. Als u in de modus «Continu (Burst)» staat, drukt u op de «Shutter / Select» knop om opeenvolgende beelden vast te leggen met een snelheid van 3, 5, 10 of 30 beelden per seconde. Deze modus is ideaal voor het vastleggen van bewegende doelen, zoals Sportcijfers, dieren, versnellingen van voorwerpen, enzovoort. Druk op en houd de «Up» knop ingedrukt tot 4x inzoomen. Als u de «Down» -knop indrukt en ingedrukt houdt, gaat u uitzoomen.

 

Let op: als uw geheugenkaart niet beschikbaar is of de batterij leeg is, vraagt de camera u dat u geen afbeeldingen kunt opnemen.

 

Herhaal de actie
Er zijn verschillende manieren om te beoordelen wat u hebt vastgelegd, zodra u klaar bent met opname. U kunt de camera op een computer aansluiten om de vastgelegde inhoud over te dragen of te afspelen. U kunt ook de officiële mobiele app gebruiken (beschikbaar op Android en iOS) om uw camera te bedienen of de opgenomen inhoud afspelen. Uiteindelijk kunt u de microSD-kaart verwijderen en een kaartlezer gebruiken om de opgenomen inhoud over te zetten of te afspelen. De vastgelegde inhoud is in industry standard .mov formaat voor video's en .jpg formaat voor afbeeldingen, zodat het gemakkelijk kan worden beoordeeld zonder gebruik te maken van complexe of dure software applicaties.

Druk op de «Mode» knop totdat u het Playback menu bereikt. Druk op de «Down» knop om naar de volgende video of foto te gaan. Houd de «Down» knop ingedrukt om tegelijkertijd meerdere video's of foto's te bladeren. Een miniatuurfoto van elke video en foto verschijnt. Druk op de «Shutter / Select» knop voor weergave. Het blauwe pijlpictogram verandert in rood. Druk nogmaals op de «Shutter / Select» knop om het afspelen van de video te pauzeren. Een blauw pauzesymbool vervangt de rode pijl. Druk op de «Mode» knop om het afspelen te stoppen. Druk op de «Up» knop om terug te gaan naar de vorige video of foto.

Tijdens het bekijken van een video, drukt u eenmaal op de «Down» -knop om te spoelen (2x snelheid), twee keer om de weergave te versnellen bij 4X, en als u nog eenmaal indrukt, wordt het afspelen bij 8X versneld. Druk tijdens de snelle vooruit op de «Up» knop om de snelheid van de weergave met één stap te verlagen. Druk één keer tijdens de weergave op de «Up» -knop om terug te keren naar 2x snelheid, tweemaal om de weergave bij 4X terug te spoelen en als u nog een keer indrukt, zal het afspelen terugspoelen met een snelheid van 8X. Druk op de knop "Omlaag" om de terugspoelsnelheid te verminderen met een stap.

Tijdens het bekijken van foto's, druk op de knop «Omlaag» om naar de volgende foto te gaan. Druk op de knop «Omlaag» om de foto's tegelijkertijd door te gaan. Druk op de «Up» knop om terug te gaan naar de vorige foto of video.

Raadpleeg de instelling TV-Out in het gedeelte Setup Menu hieronder om de opgenomen inhoud te bekijken via HDMI-verbinding.

 

Automodus
Wanneer deze in deze modus wordt gebruikt, wordt de camera een boordcamera die de weergave continu door de voorruit van een voertuig opneemt. Het kan aan de binnenruit of aan de bovenzijde van het dashboard worden bevestigd, door een sopbeker of een kleefbandbevestiging. Als u de camera zo gebruikt, kunt u in het geval van een ongeval videobewijs leveren.

Om de M10 in «Auto Mode» te gebruiken, druk op de «Mode» knop tot het menu «Setup» verschijnt. Voer dan het «Setup» menu in en ga naar Page 7, selecteer «Auto Mode» en selecteer dan «Aan». Steek de camera in een 12V adapter en steek de adapter in een 12V stopcontact in uw voertuig. De camera kan werken in «Auto Mode» met of zonder batterij in de camera. Wanneer u uw voertuig start, gaat de camera aan en begint automatisch video op te nemen. Wanneer u uw voertuig afsluit, stopt het opnemen en wordt automatisch uitgeschakeld. U kunt de camera ook handmatig uitzetten tijdens het opnemen. «Camera» en «Afspelen» -functies zijn uitgeschakeld tijdens het opnemen in «Auto Mode» en er kan geen instelling worden gewijzigd. Nadat de camera volledig is afgesloten, kunt u deze handmatig aanzetten en normaal bedienen, mits er een batterij in de camera is.

 

Beheer van opgenomen inhoud
Om de opgenomen inhoud op een computer over te dragen, sluit u de camera aan op een computer met een micro USB x USB-kabel. De camera gaat dan automatisch aan en in een dialoogvenster op het beeldscherm wordt gevraagd of de camera moet worden gebruikt als een «Mass Storage» -apparaat of een pc-camera. Markeer «Mass Storage» en druk op de «Shutter / Select» knop. Een blauw scherm met de woorden «Mass Storage» verschijnt op de camera.

U kunt ook de geheugenkaart verwijderen en in een kaartlezer plaatsen die op uw computer is aangesloten. Bestanden worden niet automatisch verwijderd wanneer ze naar een computer worden gekopieerd (tenzij u de opdracht «Snijden» gebruikt in plaats van «Kopiëren»).

Om geselecteerde video's en foto's te verwijderen (behalve beschermde inhoud), kunt u een van de volgende twee methoden gebruiken:

• In de weergavemodus navigeren naar een specifieke video of foto. Houd de «Up» knop ingedrukt en dan verschijnt een «Delete» dialoogvenster met opties: «Verwijder huidige?», «Alles verwijderen?» Of «Annuleren». Selecteer «Verwijder huidige?», En wanneer u wordt gevraagd «Wis dit?» Selecteer «OK».

• In de weergavemodus navigeren naar de specifieke video of foto die u wilt verwijderen. Druk op de Modus knop om naar het Setup menu te gaan en selecteer dan «Verwijderen» op pagina 8 van het Setup menu en druk op de «Shutter / Select» knop. Er verschijnt een dialoogvenster Verwijderen met opties: «Verwijder huidige?» Of «Alles verwijderen?». Markeer «Verwijder huidige?» En druk op de «Shutter / Select» knop en wanneer u wordt gevraagd «Wis dit?», Markeer «OK» en druk op de «Shutter / Select» knop.

Om alle opgenomen inhoud te verwijderen, kunt u dezelfde stappen volgen als hierboven en selecteert u «Alles verwijderen?» In plaats van «Huidige verwijderen?». Hiermee verwijdert u alle inhoud, behalve die welke u heeft beveiligd, dat wil zeggen degenen die het «sleutel» icoon hebben. Als u probeert een beveiligde video te verwijderen, verschijnt er een blauw pop-up met het woord «Beschermd!». Een bericht verschijnt dan over het scherm en u kunt de modusen niet wijzigen met de modusknop totdat u de video een moment hebt afgespeeld.

Om alle inhoud op de geheugenkaart te verwijderen, inclusief de beveiligde video's of afbeeldingen, voer dan het menu «Setup» in en ga naar pagina 8. Hier kunt u de optie «Format» selecteren, die de geheugenkaart effectief formatteren en Onherroepelijk verwijderen van alle opgeslagen inhoud. U kunt de geheugenkaart ook via de computer formatteren, maar het is raadzaam om dit via de camera te gebruiken.

 

 

SETUP MENUSCREEN

 

● Setup 1/9

 

Resolution – Het is het fysieke aantal kolommen en rijen pixels die de afbeelding maken en «fps» is de framesnelheid, dwz «Frames per Second» - dat is een getal dat laat zien hoeveel beelden per seconde worden weergegeven. Hogere resoluties leveren betere kwaliteit, maar verbruiken de batterij sneller.
Beschikbare opties zijn onder meer:
- 1080p (1920 * 1080) @ 30 fps
- 720p (1280 * 720) @ 30/60 fps
- WVGA (848 * 480) @ 60 fps
- VGA (640 * 480) @ 60 fps

 

Cyclic Record – Een proces om geluid continu op te nemen naar een opslagmedium. Wanneer de opslagcapaciteit vol is, blijft het opnameproces bij het begin opnemen, het eerder opgenomen materiaal overschreven en vervangen door de nieuwe inhoud.

 

HDR – High-dynamic-range imaging (HDR) is een techniek die gebruikt wordt in imaging en fotografie om een groter dynamisch bereik van helderheid te reproduceren dan wat haalbaar is met standaard digitale beeldvorming of fotografische technieken.

 

Motion Detection – Bewegingsdetectie is het proces van het detecteren van een verandering in de positie van een object ten opzichte van de omgeving of een verandering in de omgeving ten opzichte van een object. Het kan gebruikt worden om de camera te starten om op te nemen.

 

● Setup 2/9

 

Audio – Installeer uw geluidsvoorkeuren voor video-opname.

 

Date Stamp – Informatie die identificeert wanneer een bepaalde gebeurtenis zich heeft voorgedaan. Wanneer ingeschakeld, wordt de datum en tijd weergegeven op uw opgenomen inhoud.

 

Capture Mode - Enkele opname / zelfontspanner - neem onmiddellijk afbeeldingen met «Single Shoot» of gebruik «Zelfontspanner» om een afbeelding vast te leggen met een vertraging van 3, 5, 10 of 20 seconden.

 

Image Size – Kies de grootte van de foto's. Beschikbare opties zijn onder meer:
- 12MP 4032 × 3024
- 10MP 3648 × 2736
- 8MP 3264 × 2448
- 5MP 2592 × 1944
- 3MP 2048 × 1536
- 2MP 1920x1080
- 1,3 MP 1280 × 960
- VGA 640 × 480

 

● Setup 3/9

 

Quality – Pas de kwaliteit van de afbeeldingen aan. Beschikbare opties zijn: «Fijn», «Medium» en «Standaard».

 

Sharpness – Beschrijft de helderheid van detail in een foto en kan een waardevol creatief instrument zijn om de textuur te benadrukken. Beschikbare opties zijn onder meer: «Sterk», «Normaal» en «Zacht».

 

White Balance – Of «WB» is het proces van het verwijderen van onrealistische kleurgoten die de totale toon van het beeld beïnvloeden, zodat voorwerpen die daadwerkelijk wit zijn, worden wit weergegeven in uw foto, waardoor de kleurgoten van een halogeenlamp worden verwijderd waardoor Alles in de foto is een beetje geel, bijvoorbeeld. Beschikbare opties zijn onder meer: «Auto», «Daglicht», «Bewolkt», «Tungsten» en «Fluorescent».

 

Color – Manipuleer de kleur van het beeld, wat u kan helpen om de kijker sterker te beïnvloeden. Beschikbare opties zijn: «Kleur», «Zwart-wit» en «Sepia».

 

● Setup 4/9

 

ISO – als term in de camera wereld beschrijft de film- of sensorsnelheid van de camera. Hoe hoger dit nummer is, des te gevoeliger is de camera aan het licht, waarmee u kunt schieten onder weinig licht. Maar hoe hoger het aantal ISO's, hoe meer geluid op het beeld voorkomt, waardoor de algemene kwaliteit wordt verminderd. Wordt voorzichtig gebruikt.

 

Exposure – is de hoeveelheid licht per eenheidsgebied dat een fotografische film of elektronische beeldsensor bereikt, zoals bepaald door sluitertijd, lensdiafragma en scène-luminantie. Belichting wordt gemeten in lux seconden en kan berekend worden uit de belichtingswaarde (EV) en de scène-luminantie in een gespecificeerde regio. Beschikbare waarden zijn: ± 2, ± 5/3, ± 4/3, ± 1, ± 2/3, ± 1/3, +0.

 

Face Detection – is een computertechnologie d.w.z. en algoritme dat wordt gebruikt in een verscheidenheid aan applicaties die menselijke gezichten in digitale beelden identificeren. Sommige recente digitale camera's gebruiken gezichtsherkenning voor autofocus.

 

Anti-Shaking – Functie die de handbeweging effectief compenseert tijdens het maken van afbeeldingen.

 

● Setup 5/9

 

QuickReview

 

DateStamp

 

Language – Kies de taal van het menu. De lijst met beschikbare talen omvat: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Vereenvoudigd Chinees, Japans, Traditioneel Chinees, Russisch, Koreaans, Pools, Tsjechisch, Slowaaks, Hongaars, Deens, Nederlands en Turks.

 

Date/Time – Stel de tijd en datum in op de camera.

 

● Setup 6/9

 

Auto Power Off – Optie voor automatische camera uitschakelen. Beschikbare opties omvatten het uitschakelen na 3, 5 of 10 minuten inactiviteit.

 

Beep Sound – Zet het akoestische feedback geluid aan wanneer u de toetsen aan of uit zet.

 

TV out – Een analoge videosignaal aanbieden die aanvaardbaar is voor een televisie AV-ingang door de camera en de tv met de USB-kabel te verbinden.

 

TV Mode – Schakel tussen NTSC en PAL internationale video standaarden.

 

● Setup 7/9

 

Screensavers – Stel of het scherm na 30 seconden, 1, 3 of 5 minuten wordt uitgeschakeld of niet.

 

Frequency – Optie om de frequentie in te stellen op 50 of 60 Hz.

 

Rotate – Wanneer ingeschakeld, wordt het scherm en de opgenomen inhoud gedraaid.

 

Car Mode – Wanneer deze in deze modus wordt gebruikt, wordt de camera een boordcamera die de weergave continu door de voorruit van een voertuig opneemt. Het kan aan de binnenruit of aan de bovenkant van het dashboard bevestigd worden, door een sopbeker of een kleefbandbevestiging. Als u de camera zo gebruikt, kunt u in het geval van een ongeval videobewijs leveren.

 

● Setup 8/9

 

OSD mode – On-screen display (OSD) is een afbeelding op een schermafbeelding. Wanneer de telefoon is ingeschakeld, worden de datum, de batterijstatus, de resolutie en wat extra informatie weergegeven op het scherm.

 

License No set – Een optie om het nummer van uw rijbewijs in de opgenomen video te plaatsen.

 

Delete – Verwijder de video- of beeldinhoud van de geheugenkaart.

 

Format – Formatteer de geheugenkaart (gebruik met voorzichtigheid alle gegevens die op de geheugenkaart zijn opgeslagen!)

 

● Setup 9/9

 

Default Setting – Stel de camera terug op de fabrieksinstellingen.

 

Version – Geef de firmware versie weer.

 

SJCAM M10 WIFI Actie Camera

● SJCAM M10 WiFi heeft een 12 megapixelsensor voor het fotograferen van scherpe foto's en het opnemen van geweldige 1080P video's. De SJCAM M10 WiFi met hoge precisie super groothoeklens zorgt voor uitstekende beeldkwaliteit met levendige kleuren.
● De M10 Wifi heeft een gebruikersvriendelijke gebruikersinterface die via het 1.5 "LTPS-scherm kan worden gezocht. Beheer, opneem en deel foto's en video's via je telefoon of tablet pc via WiFi. Veel keuzes voor de M10 WiFi-bediening en het scherm maken het gebruik van M10 Wifi in elke omgeving mogelijk.
● SJCAM M10 WiFi heeft een breedbeeld van 170 graden voor het vastleggen van ongerepte landschappen, sportevenementen, FPV-luchtfoto's, Dash-cam-gebruik en gewoon leuke Selfie-foto's.
● SJCAM M10 WiFi Action Camera heeft een volledige HD-resolutie opname op 1920 × 1080. Met Wide Dynamic Range (WDR) kunt u warme en levendige schilderachtige scènes vastleggen met de M10 WiFi.
● Duik tot 30 meter met het nieuw ontworpen SJCAM Waterproof Case. De M10-serie waterdichte behuizing is opnieuw ontworpen om 3 knoppen aan de zijkant te hebben voor een makkelijker navigatie onder water of terwijl de camera in de behuizing is gemonteerd.
Of u nu waterdichte behuizing nodig hebt voor buitenactiviteiten terwijl het regent, voor watersporten en duiken, of als u maar een stofdichte hoesje nodig hebt, dan heeft u de SJCAM M10 WiFi-hoesje.
● De SJCAM M10 Wifi is een van de meest compacte Action Cams op de markt. Verpakking in 1080P video-opname, HDMI-out, WiFi en talloze andere functies in een compacte kubus was niet makkelijk.
De SJCAM M10 WiFi is ideaal voor de maatbewuste Action Cam-gebruiker die op de markt staat voor een zeer robuuste, maar zeer Miniature camera.
● Bevestig maximaal 3 foto's per seconde met de functie M10 WiFi Burst Mode. Deze functie wordt het meest gebruikt door X-game enthousiasten, en mensen die graag fotograferen van sportevenementen, dieren en andere snel bewegende doelen vastleggen.
● SJCAM M10 kan tijdopname video-opname gebruiken zonder gebruik te maken van afzonderlijke tijdrovende bewerkingssoftware. Time-lapse videomodus is een creatieve opnametechniek die automatisch de time-loss video produceert.
● De SJCAM M10 WiFi heeft digitale anti-shake die de handbeweging effectief compenseert tijdens het maken van foto's.


 

SJCAM M10 WIFI Belangrijkste kenmerken
• Kleine verschijning gediversifieerde kleuren beschikbaar
• New Design Beautiful UI
• NTK96655 + AR0330 DSP betere beeldkwaliteit dan Hero 2
• High Definition scherm dat fascinerende video's opneemt en herhaalt
• Met een waterbestendige behuizing kunt u fassinerende watersporten filmen
• Meerdere foto opnamefuncties: Single shot Snapper Time-lapse
• Meerdere video opname formaten: 1080P 720P WVGA
• Ondersteun de HDMI HD-uitgangsfunctie
• Ondersteun AV tijdens het opnemen met een specifieke USB-to-AV-kabel (optioneel)
• Auto-modus maakt het perfect als een dash-cam
• Ondersteuning van de webcamera functie
• Afneembare batterij die gemakkelijk te vervangen is en verlengt de levensduur van uw camera's
• Ondersteun geheugenkaarten tot maximaal 32 GB (Micro SD Card Class 4 Boven)
• Compatibel met de meeste montages en accessoires
• Waterbestendig tot 30 meter onder water
• WiFi-functie kan de gebruiker via een smartphone of Ipad opereren of beoordelen

 

Specificatie:
• Display (LCD) 1,5 inch
• Lens 170 A + HD groothoeklens
• Kleur Wit Gouden Geel Zwart Roze Blauw Zilver
• Taal Engels / Duits / Frans / Spaans / Italiaans / Portugees / Chinees Traditioneel / Chinees Vereenvoudigd / Japans / Russisch
• Resolutie 1080P (1920 * 1080) 30FPS; 720P (1280 * 720) 60FPS; VGA (848 * 480) 60FPS; QVGA (640 * 480) 60FPS
• Videoformaat MOV
• Formaat video's H.264
• Resolutie van foto's 12M / 8M / 5M
• Opslag Micro SD (niet inbegrepen)
• Opnamemodus Single Shot; Zelfontspanner (2s / 5s / 10s / 20s)
• Frequentie van Optische Sourc 50Hz / 60Hz
• USB-interface USB2.0
• Power Source Interface 5V1A
• Batterij Capaciteit 900MAH
• Vermogensdissipatie 400mA 4.2V
• Opnametijd 1080P / ongeveer 70 minuten
• Laadtijd ongeveer 3 uur
• Besturingssysteem (besturingssysteem) Windows XP / VistaorAbove / Win7 / Mac os
• Afmeting 59,27 * 41,13 * 29,28

 

 

X009Polaroid CubeSJ7 STAR
X009Polaroid CubeSJ7

 

M10 WIFI DV© «org-info.mobi»