Polaroid Cube +. Brugervejledning.

| Dansk | Polaroid |
M10 SQ9 SQ10 SQ11 R3

 

 

Polaroid Cube

WiFi HD Actionkamera

Brug dit Polaroid Cube+-kamera.

 

Tænd

Hold multifunktionsknappen nede indtil LEDlyset bliver grønt og tre bip høres. Parat til start!

 

Sluk

Hold multifunktionsknappen nede indtil LEDlyset slukker og et langt bip høres, efterfulgt af et kort.

 

Opladning af batteri

Batteriet i dit Cube+ er delvist opladet ved levering. Tilslut det inkluderede USB-kabel til kameraet og forbind den anden ende af kablet til en energikilde såsom en computer eller stikkontakt. Der sker ingen skade ved brug af kamera eller batteri før fuld opladning.

 

SD-kort

Et microSD-kort må være isat for at Polaroid Cube+-kameraet kan fungere. For at indsætte et microSD-kort, skal du åbne bagdækslet og forsigtigt indsætte kortet med kontaktstykket vendende opad, indtil du hører et klik. For at fjerne et kort, skal du forsigtig trykke kortet indad og slippe det, hvorefter SD-kortet vil glide ud.

 

Uden et indsat microSD-kort, vil kameraet fortsætte med at bippe og LED-lyset vil blinke orange indtil et nyt microSD-kort er indsat.

 

Dit kamera vil også blinke orange hvis der opstår problemer med at læse SD-kortet. I dette tilfælde er en formatering af kortet muligvis nødvendigt, eller du kan vælge at udskifte kortet.

 

● Når din microSD-hukommelse er ved at være fyldt op (1GB tilbageværende), vil LED-lyset blinke skiftevis orange og rødt. Så snart SD-kortet er helt fyldt, vil du høre et enkelt kort bip og være ude af stand til at tage flere fotos eller optage video. LED-lyset vil blinke orange og rødt indtil microSD-kortet er fjernet, eller data er overført fra kameraet.

 

● Dit Polaroid Cube+-kamera er kompatibelt med microSD-kort med en lagerkapacitet på op til 128GB. Vi anbefaler brug af microSD-kort på Class 10 eller højere. Kort lavere end Class 6 kan resultere i langsommere optage-/læsehastigheder såvel som andre uventede problemer.

 

Fotos

Tryk en enkelt gang på multifunktionsknappen. Du vil høre et kort bip og det røde LED-lys vil blinke en enkelt gang.

 

Video

Tryk to gange på multifunktionsknappen. Du vil høre to korte bip og det røde LED-lys vil blinke mens du optager. Tryk på multifunktionsknappen en enkelt gang for at afbryde optagelsen. Du vil høre et enkelt kort bip og LED-lyset vil igen lyse grønt.

 

Installation af Polaroid Cube+-app

Ved at hente Polaroid Cube+-appen kan du bruge flere avancerede funktioner i dit Cube+- kamera og også bruge din smartphone som motivsøger. Hent Polaroid Cube+-appen fra App Store og følg instruktionerne på skærmen for at tilpasse din konto og synkronisere til dit kamera.

● For ofte stillede spørgsmål, fejlfinding eller kundeservice, gå til www.polaroidcube.com/support

 

Tilslutning til Wi-Fi

Hold Wi-Fi-knappen nede. Du vil høre et langt bip og LED-lyset vil blinke blåt imens det opretter forbindelse.

– Gå til indstillinger på din smartphone.

– Vælg Wi-Fi-menuen.

– Vælg CUBE+ XXXXXXXX (det 8-cifrede tal vil variere).

– Indtast standardkoden til Polaroid Cube+ Wi-Fi: “1234567890”

Der kan gå op til 5 sekunder før Wi-Fiforbindelsen er oprettet. Når forbindelsen er oprettet vil et blåt LED-lys blinke svagt.
 

For at afbryde Wi-Fi-forbindelsen skal du holde Wi-Fi-knappen nede indtil du hører et langt bip og LED-lyset ophører med at blinke blåt.

 

 

Brug appen til at tage billeder og optage video

 

Åbn Polaroid Cube+-appen. Når du har oprettet din konto/logget ind, vil du blive sendt direkte til motivsøger-tilstanden. Tilstanden er som udgangspunkt sat til videooptagelse. For at skifte til anden optagetilstand, skal du trykke på videoikonet nede i venstre hjørne af skærmen. Ikoner af andre foto-/videotilstande vil komme til syne. Tryk på et ikon for at vælge den ønskede tilstand.
 

Dine kontoindstillinger kan til enhver tid tilpasses i kameradetaljer-afsnittet i Cube+- appen. Tryk på eller stryg bjælken i toppen af motivsøgeren ned for at tilgå dette afsnit.

 

Video

Tryk en enkelt gang for at påbegynde videooptagelse.

Tryk en enkelt gang for at afbryde videooptagelse.

Tryk for at tage et foto undervejs i videooptagelsen (uden at afbryde denne).

  Opløsning:

Tryk på dette tal i toppen af skærmen for at vælge mellem tilgængelige opløsningsvalg:

- 1440p ved 30fps

- 1080p ved 30 eller 60fps

- 720p ved 30 eller 60fps

Videolængde: Viser videoens længde.

 

BEMÆRK: Brug QuickTime eller VLC hvis du ønsker den bedst mulige afspilning af 1440p-videoer på din PC eller Mac.

 

 

Slowmotion

Tryk en enkelt gang for at påbegynde optagelse i slowmotion.

Tryk en enkelt gang for at afslutte optagelse i slowmotion.

 

Slowmotion optages ved 720p/120fps.

 

 

Intervalfoto

Tryk en enkelt gang for at påbegynde optagelse af intervalfoto.

Tryk en enkelt gang for at afslutte en igangværende sekvens.

Vælg 1s (1 sekund) eller 3s (3 sekunder) som intervalfotoindstilling.

Optagetid: Viser intervalvideoens samlede længde.

 

 

Enkelt foto

Tryk en enkelt gang for at tage foto.

Megapixel-indstilling:

Tryk på dette ikon i toppen af skærmen for at vælge mellem tilgængelige opløsningsvalg:

• 8 megapixel (8MP)

• 6 megapixel (6MP)

• 3 megapixel (3MP)

Timer-indstilling:

Tryk på dette ikon i toppen af skærmen for at vælge mellem tilgængelige timer-indstillinger:

• Fra

• 3 sekunder

• 10 sekunder

 

 

Kontinuerlig optagelse

Hold udløserknappen nede for hurtigt at tage flere billeder efter hinanden. Kameraet tage 10 billeder pr. sekund og op mod 10 billeder ad gangen.

Sekvenstæller: Viser antallet af fotos i sekvensen.

 

3MP er den eneste tilgængelige opløsning til kontinuerlig optagelse. Din Cube+ vil automatisk tage billeder i denne opløsning uden at det påvirker indstillingerne for andre optagelsestilstande.

 

 

Redigering af video, intervalfoto og slowmotion

For at redigere et af disse optageformater skal du vælge den video, du ønsker at redigere og se den i afspilningstilstand. Følg derefter nedenstående instruktioner.

 

Trimning af videolængde

Tryk og træk endepunkterne til de ønskede start- og slutpunkter. Trimmede billeder vil blive grå. Tryk ‘Trim’ øverst til højre på skærmen for at fuldføre redigeringen. (Trimning af video ej tilgængelig på Android)
 

Start- og slutpunkter for slowmotion

Tryk og træk trianglerne for at tilpasse start- og slutpunkterne for slowmotion.

 

Tag billeder undervejs i video, intervalfoto eller slowmotion

Tryk på en sektion på videoens tidslinje for at zoome ind på denne. Tryk på billedet under tidslinjen for at gemme det som et foto.

 

Tilpasning af andre indstillinger

Du kan tilpasse de fleste af dine Cube+ -indstillinger indstillinger fra kameradetaljerafsnittet. For at gå til dette afsnit, skal du trykke på eller stryge bjælken i toppen af motivsøgeren ned.

Tryk på kameraets billede og titel for at tilpasse den med dine egne billeder, ikoner og kameranavn.

 

Lagring og deling

Vælg dit/dine billede(r) eller video(er). Tryk på send-ikonet og vælg derefter at lagre eller dele gennem menuen. Følg derefter promptteksten, der følger efter din selektion.

 

Batteri og opladning

Når batteriet når 10% vil LED-lyset blive orange. Dit kamera slukkes automatisk hvis batteriniveauet når 0%.

 

For at oplade dit Polaroid Cube+, skal du tilslutte det til enten en computer eller til en stikkontakt ved brug af det inkluderede micro USB-kabel. LED-lyset vil blinke orange under opladning. Du kan fortsat bruge kameraet ved opladning gennem stikkontakt.

 

Om LED-funktionerne

Statisk grøn

Kameraet er tændt, med tilstrækkelig batterikapacitet og SD-hukommelse til at optage billeder.

 

Enkelt rødt blink og kort bip

Billede blev taget.
 

Hurtigt rødt blink og to korte bip

Optager video.

 

Hurtigt blåt blink og et langt bip

Kamera forbinder til Wi-Fi.

 

Periodiske blå blink

Kamera er forbundet til Wi-Fi.

 

Et blåt blink og et langt bip

Wi-Fi slås fra mens kameraet er tændt.

 

Et langt bip uden blink

Wi-Fi aktiveres mens kameraet er slukket.

 

Et langt bip og et kort bip uden blink

Kameraet slukkes mens Wi-Fi er aktivt.

 

Statisk orange

Batterikapacitet er under 10% (omkring 3.62V).

Kameraet slukkes automatisk når kapaciteten når ned på 3.55V.

 

Hurtigt orange blink med vedvarende korte bip

SD-kort ej isat eller SD-kort melder fejl. Indsæt et SD-kort eller formater SD-kortet og prøv igen. Husk at foretage backup af filerne på SD-kortet før formatering.

 

Skiftesvis orange og røde blink

Lav SD-kapacitet (1GB tilbageværende): Et kort bip vil lyde når SD-kortet er løbet tør for hukommelse, og kameraet vil afbryde optagelse.

 

Hurtigt orange blink under opladning/ forbindelse til PC

Kameraets batteri oplades og vil blive grønt ved fuldendt opladning.

 

Orange blink ved forbindelse til PC

Data overføres mellem kamera og PC.

 

 

Overophedning

Ved længerevarig brug kan dit Polaroid Cube+ blive varm at røre ved. Dette er en ganske normal driftshændelse og indikerer ikke nogen form for produktfejl eller grund til at lægger en dæmper på gemyttet.

 

Din Cube+-app vil advare dig med en fejlmeddelelse hvis den når den maksimale temperatur for benyttelse 70ºC/158ºF. Hvis du ser denne advarsel skal du undgå at bruge kameraet for at lade det køle ned. Hvis temperaturen overstiger 70ºC/158ºF vil dit kamera stoppe med at optage video og foto og slukkes automatisk. Dit kamera vil kunne tændes igen når det først er kølet ned til en sikker temperatur.

 

Sikkerhedsadvarsler vedr. magnet

Magnethængslet på din Polaroid Cube+ er en svagstrømsmagnet. Som det er tilfældet med enhver magnet, er det bedst at følge nedenstående sikkerhedsforanstaltninger.

 

Medicinske anordninger:

Nogle medicinske anordninger kan være følsomme over for magnetfelter. En bruger med pacemaker, defibrillator, implanteret insulinpumpe, eller andre elektroniske medicinske anordninger eller har helbredsproblemer der kræver brugen af sådanne anordninger, frarådes at bruge Polaroid Cube+ uden først at rådføre sig med en læge.

 

Gravide kvinder:

Gravide kvinder bør rådføre sig med en læge forud for brug af enhver form for magnetiske enheder.

 

Beskadigelse af elektronik/magnetiske lagringsmedier:

Direkte kontakt med magnetfelter kan virke skadeligt på magnetiske lagringsmedier, harddiske, elektroniske enheder og kreditkort med magnetiske striber. For at undgå beskadigelse er det en god ide at føre USBkablet så langt som muligt fra din computer, eller bruge et længere micro USB-kabel.

 

 

| En | Sv | Nl | Fi | Lt | Ja | Ru | Hi |
Polaroid Cube +© «org-info.mobi»