Polaroid Cube +. Vartotojo vadovas.

| Lietuvos | Polaroid |

 

 

Polaroid Cube

WiFi Veiksmo kamera.

Polaroid Cube+ kameros naudojimas

 

Įjungimas

Paspauskite ir laikykite daugiafunkcinį mygtuką, kol užsidegs žalias LED indikatorius ir išgirsite tris pyptelėjimus. Viskas!

 

Išjungimas

Paspauskite ir laikykite daugiafunkcinį mygtuką, kol LED indikatorius užges ir išgirsite vieną ilgą ir vieną trumpą pyptelėjimą.

 

Akumuliatoriaus įkrovimas

Cube+ baterija yra dalinai pakrauta gamykloje. Norėdami pakrauti, prijunkite pridėtą USB kabelį prie kameros, o kitą galą - prie maitinimo šaltinio: kompiuterio ar rozetės. Nepilnai pakrautos baterijos naudojimas nekenkia nei kamerai, nei baterijai.

 

SD kortelė

Polaroid Cube+ veikia tik su microSD kortele. Norėdami įdėti microSD kortelę, pakelkite galinį dangtelį, įsitikinkite, kad kortelės kontaktų sritis nukreipta į viršų ir atsargiai stumkite kortelę į vidų, kol išgirsite spragtelėjimą. Norėdami išimti kortelę, bakstelėkite ją ir SD kortelė iššoks.

 

Be microSD kortelės jūsų kamera nuolat pypsės ir mirksės oranžinis LED indikatorius tol kol įdėsite kortelę.

 

Oranžinis indikatorius mirksės ir jei yra problemų nuskaitant kortelę. Gali reikėti suformatuoti kortelę, arba pabandykite naudoti kitą kortelę.

 

● Kai jūsų microSD kortelė beveik pilna (lieka 1GB), pakaitomis ims mirksėti oranžinis ir raudonas LED indikatorius. Kai SD kortelė visiškai prisipildys, išgirsite vieną trumpą pyptelėjimą ir nebegalėsite fotografuoti ar filmuoti. Oranžinis ir raudonas LED indikatorius mirksės tol, kol neištrauksite microSD kortelės arba neperkelsite duomenų iš kameros.

 

● Jūsų Polaroid Cube+ kamera palaiko iki 128GB talpos microSD korteles. Mes siūlome naudoti ne žemesnes nei Class 10 microSD korteles. Naudojant žemesnes nei Class 6 korteles, gali sulėtėti duomenų įrašymas ir peržiūra, taip pat gali iškilti kitų nenumatytų problemų.

 

Nuotraukos

Vieną kartą paspauskite daugiafunkcinį mygtuką. Išgirsite trumpą pyptelėjimą ir vieną kartą sumirksės raudonas LED indikatorius.

 

Vaizdo įrašai

Dukart paspauskite daugiafunkcinį mygtuką. Išgirsite du trumpus pyptelėjimus ir jums filmuojant LED indikatorius mirksės raudonai. Norėdami baigti filmavimą, vieną kartą paspauskite daugiafunkcinį mygtuką. Išgirsite vieną trumpą pyptelėjimą ir LED indikatorius ims šviesti žaliai.

 

Polaroid Cube+ programos diegimas

Parsisiuntę Polaroid Cube+ programą galėsite naudotis papildomomis Cube+ kameros funkcijomis, o savo išmaniojo telefono ekraną galėsite paversti vaizdo ieškikliu. Parsisiųskite Polaroid Cube+ programą iš App Store, naudodamiesi instrukcijomis ekrane susikurkite paskyrą ir sinchronizuokite ją su savo kamera.

● DUK, informaciją apie trikčių šalinimą ir klientų aptarnavimą rasite čia: www.polaroidcube.com/support

 

Prisijungimas prie Wi-Fi

Paspauskite ir laikykite Wi-Fi mygtuką. Prisijungus išgirsite vieną ilgą pyptelėjimą ir LED indikatorius mirksės mėlynai.

– Eikite į Parametrų meniu savo išmaniajame telefone.
– Pasirinkite Wi-Fi meniu.
– Pasirinkite CUBE+ XXXXXXXX (8 skaitmenų skaičius).
– Įveskite standartinį Polaroid Cube+ Wi-Fi slaptažodį “1234567890”

Wi-Fi ryšiui užmegzti gali prireikti iki 5 sekundžių. Kol būsite prisijungę, LED indikatorius mirksės blyškiai mėlynai.
 

Norėdami atsijungti nuo Wi-Fi, paspauskite ir laikykite Wi-Fi mygtuką kol išgirsite ilgą pyptelėjimą ir LED indikatorius nebemirksės mėlynai.

 

 

Programos naudojimas fotografavimui ir filmavimui

 

Atverkite Polaroid Cube+ programą. Po to, kai susikursite arba prisijungsite prie savo paskyros, būsite nukreipti į vaizdo ieškiklio ekraną. Ekranas iškart bus paruoštas filmavimui. Jei norite pakeisti šį nustatymą, bakstelėkite video piktogramą kairiajame apatiniame ekrano kampe. Ekrano apačioje atsiras kitų fotografavimo ar filmavimo režimų piktogramos. Bakstelėkite pasirinktą piktogramą. Žiūrėkite žemiau, jei reikia daugiau informacijos.
 

Jūsų paskyros parametrus galima pakeisti Cube+ programoje Kameros Nustatymų ekrane. Bakstelėkite arba brūkštelėkite žemyn vaizdo eškiklio ekrano viršuje esančią juostą.

 

Vaizdo įrašas

Bakstelėkite vieną kartą norėdami pradėti filmuoti.

Bakstelėkite vieną kartą norėdami sustabdyti filmavimą.

Bakstelėkite norėdami nufotografuoti filmuodami (nepertraukiant filmavimo).

Skiriamoji geba:

Bakstelėkite šį ekrano viršuje esantį skaičių ir pasirinkite galimą skiriamąją gebą:

- 1440p su 30fps

- 1080p su 30 arba 60fps

- 720p su 30 aeba 60fps

Vaizdo įrašo trukmė: Parodo vaizdo įrašo trukmę.

 

PASTABA: Vaizdo įrašų, nufilmuotų 1440p skiriamaja geba, atkūrimui savo kompiuteryje geriausia naudoti QuickTime arba VLC.

 

 

Sulėtinto vaizdo įrašymas

Bakstelėkite vieną kartą norėdami pradėti sulėtintą vaizdo įrašymą.

Bakstelėkite vieną kartą norėdami baigti sulėtintą vaizdo įrašmą.

 

Sulėtintas vaizdo įrašmas filmuojamas 720p/120fps.

 

 

Time-lapse vaizdo įrašymas

Bakstelėkite vieną kartą norėdami pradėti vaizdo įrašymą time-lapse režimu.

Bakstelėkite vieną kartą norėdami baigti vaizdo įrašymą time-lapse režimu.

Pasirinkite Time-lapse parametrą: 1s (1 sekundė) arba 3s (3 sekundės).

Įrašymo trukmė: Parodo visą time-lapse įrašo trukmę.

 

 

Nuotrauka

Bakstelėkite vieną kartą norėdami nufotografuoti.

Megapikselių nustatymas:

Bakstelėkite šią ekrano viršuje esančią piktogramą ir pasirinkite skiriamąją gebą:

• 8 megapikselių (8MP)

• 6 megapikselių (6MP)

• 3 megapikselių (3MP)

Laikmačio nustatymai:

Bakstelėkite šią ekrano viršuje esančią piktogramą ir pasirinkite galimus nustatymus:

• Išjungtas

• 3 sekundės

• 10 sekundžių

 

 

Fotografavimo serijomis režimas

Bakstelėkite ir laikykite fotografavimo mygtuką norėdami fotografuoti keletą nuotraukų vieną paskui kitą. Fotografuojama 10 kadrų per sekundę, iki 10 nuotraukų vienu kartu.

Fotografavimo serijomis skaitiklis: rodo kiek nuotraukų buvo padaryta.

3MP yra vienintelė galima skiriamoji geba fotografavimui serijomis. Jūsų Cube+ automatiškai fotografuoja šia skiriamaja geba, nekeisdama kitų režimų skiriamosios gebos nustatynų.

 

 

Vaizo įrašo, time-lapse ir sulėtinto vaizdo įrašo redagavimas

Norėdami redaguoti bet kurį iš šių vaizdo įrašų, pirmiausia išsirinkite ir įjunkite jį atkūrimo režime.

 

Koreguoti pradžios ir pabaigos kadrus

Bakstelėkite ir tempkite galinius taškus į norimą starto ir pabaigos vietą. Koreguoti kadrai papilkės. Bakstelėkite ‘Apkarpyti’ viršutiniame dešiniajame kampe norėdami baigti redagavimą. (Android nepalaiko pradžios ir pabaigos koregavimo.)
 

Sulėtinto vaizdo įrašo pradžios ir pabaigos taškai

Bakstelėkite ir tempkite trikampius norėdami redaguoti sulėtinto vaizdo įrašo pradžios ir pabaigos taškus.

 

Nuotraukos iš vaizdo įrašo, time-lapse vaizdo įrašo ir sulėtinto vaizdo įrašo

Padidinkite bet kurią vaizdo įrašo laiko juostos vietą bakstelėdami ją. Bakstelėkite po laiko juosta esantį paveikslėlį norėdami jį išsaugoti kaip nuotrauką.

 

Kitų parametrų nustatymas

Galite koreguoti daugelį Cube+ nustatymų Kameros nustatymų ekrane. Norėdami pasiekti Kameros nustatymų ekraną, bakstelėkite arba brūkštelėkite žemyn vaizdo ieškiklio ekrano viršuje esančią juostą.

Bakstelėkite kameros atvaizdą ir pavadinimą, jei norite personalizuoti naudodami savo paveikslėlius, piktogramas ar pakeisti kameros pavadinimą.

 

Išsaugojimas ir dalinimasis

Pasirinkite norimas nuotraukas arba vaizdo įrašus. Bakstelėkite piktogramą Siųsti ir iš meniu pasirinkite išsaugoti arba dalintis. Tada sekite nurodymus ekrane.

 

Akumuliatorius ir maitinimas

Likus 10% akumuliatoriaus įkrovos ims švytėti oranžinis LED indikatorius. Jūsų kamera automatiškai išsijungs, jei akumuliatoriaus lygis nukris iki 0%.

 

Norėdami pakrauti savo Polaroid Cube+, prijunkite ją prie kompiuterio arba į rozetę naudodami pridėtą micro USB kabelį. Krovimo metu mirksės oranžinis LED indikatorius. Kraunant iš rozetės galima naudotis kamera.

 

LED indikatoriaus funkcijų paaiškinimas

Žalia (dega)

Kamera įjungta, akumuliatoriaus įkrovimo ir SD atminties pakanka naudojimui.

 

Vienas raudonas mirktelėjimas ir trumpas pyptelėjimas

Nuotrauka padaryta.
 

Greitas raudonas mirksėjimas ir du trumpi pyptelėjimai

Įrašomas vaizdas.

 

Greitas mėlynas mirksėjimas ir vienas ilgas pyptelėjimas

Kamera jungiasi prie Wi-Fi.

 

Lėtas mėlynas mirksėjimas

Kamera prisijungusi prie Wi-Fi.

 

Vienas mėlynas mirktelėjimas ir vienas ilgas pyptelėjimas

Wi-Fi išjungiamas kai kamera įjungta.

 

Vienas ilgas pyptelėjimas, be mirksėjimo

Įjungiamas Wi-Fi kai kamera išjungta.

 

Vienas ilgas pyptelėjimas, vienas trumpas pyptelėjimas, be mirksėjimo

Kamera išjungiama kai Wi-Fi įjungtas.

 

Oranžinė (dega)

Liko mažiau nei 10% akumuliatoriaus įkrovos (apie 3.62V).

Kamera išsijungs kai įkrova nukris iki 3.55V.

 

Greitas oranžinis mirksėjimas ir pasikartojantys trumpi pypsėjimai

Neįdėta SD kortelė arba SD kortelės klaida. Įdėkite SD kortelę arba suformatuokite SD kortelę ir bandykite vėl. Prieš formatuodami SD kortelę įsitikinkite, kad pasidarėte visų dokumentų atsargines kopijas.

 

Oranžinis ir raudonas mirksėjimas (pakaitomis)

SD kortelėje mažai vietos (liko 1GB): kai SD kortelėje visiškai neliks vietos, pasigirs vienas trumpas pyptelėjimas ir kamera nebeįrašinės.

 

Greitas oranžinis mirksėjimas prijungus prie kompiuterio arba į rozetę

Kraunamas akumuliatorius.

 

Oranžinis mirksėjimas prijungus prie kompiuterio

Iš kameros į kompiuterį perkeliami duomenys.

 

 

Perkaitimas

Ilgai naudojant Polaroid Cube+ kamera gali sušilti. Tai normalu ir nerodo jokio gedimo - galite toliau naudotis kamera.

 

Jūsų Cube+ programėlė klaidos pranešimu perspės jus jei bus pasiekta didžiausia leistina temperatūra 70ºC/158ºF. Pamatę tokį pranešimą nebesinaudokite kamera ir leiskite jau atvėsti. Jei temperatūra viršys 70ºC/158ºF, jūsų kamera sustabdys vaizdo įrašymą, nebefotografuos ir išsijungs. Kamerą galima vėl įjungti, kai ji atvėsta iki saugios temperatūros.

 

Saugos įspėjimai dėl magneto

Polaroid Cube+ kameros tvirtinimui naudojamas silpnas magnetas. Kaip ir naudojant bet kurį magnetą, reikia laikytis šių saugos priemonių.

 

Medicininiai prietaisai:

Kai kurie medicininiai įrenginiai gali būti jautrūs magnetinio lauko poveikiui. Vartotojai, turintys širdies stimuliatorių, defibriliatorių, implantuotą insulino pompą ar kitą elektroninį medicininį prietaisą arba turintys tokių sveikatos sutrikimų kai reikalingi šie prietaisai, neturėtų naudoti Polaroid Cube+ ir/ar bet kokio susijusio priedo prieš tai nepasitarę su gydytoju.

 

Nėščiosios:

Besilaukiančios moterys turėtų pasitarti su gydytoju prieš naudodamos bet kokį magnetinį prietaisą.

 

Elektroninių prietaisų/magnetinių laikmenų pažeidimai:

Magnetinio lauko poveikis gali pažeisti magnetines laikmenas, standžiuosius diskus, kreditines korteles/daiktus su magnetinėmis juostelėmis. Kad išvengtumėte nepageidaujamo poveikio, laikykite micro USB kabelį kiek galima toliau nuo kompiuterio arba naudokite ilgesnį micro USB kabelį.

 

 

SQ11
Q7SQ8SQ11

 

| En | Sv | Da | Nl | Fi | Ja | Ru | Hi |
Polaroid Cube© «org-info.mobi»