Polaroid Cube +. Användarguide.

| Svenska | Polaroid |
MD81 SQ8 SQ9 SQ10 SQ11 R3

 

 

Polaroid Cube

WiFi HD Actionkamera

Att använda din Polaroid Cube+ kamera

 

Håll ner multifunktionsknappen tills LED-lampan lyser grönt och du hör 3 pip. Klart!
 

Av

Håll ner multifunktionsknappen tills LED-lampan slocknar och du hör 1 långt pip följt av 1 kort.
 

Att ladda batteriet

Batteriet i din Cube+ levereras delvis laddat. För att ladda, anslut den medföljande USB-kabeln till kameran och anslut den andra änden av kabeln till en strömkälla såsom en dator eller ett vägguttag. Varken kamera eller batteri kommer att ta skada av att användas innan batteriet är fulladdat.
 

SD-kort

Ett microSD-kort måste vara isatt för att din Polaroid Cube+ ska fungera. För att installera ett microSD-kort, lyft det bakre locket och med metallkontakterna uppåt infogar du försiktigt kortet tills du hör ett klick. För att avlägsna ett kort, tryck försiktigt in kortet, släpp och SD-kortet kommer att åka ut.
 

Vid avsaknad av microSD-kort kommer kameran att kontinuerligt pipa och LED-lampan blinka orange tills dess att ett nytt kort sätts in.
 

Din kamera kommer också att blinka orange om det är problem att läsa kortet. Du kan behöva formatera ditt kort eller försöka med ett annat kort.
 

● När ditt microSD-minne är nästan fullt (1GB återstår), kommer LED-lampan att blinka rött och orange. När SD-minnet är helt fullt kommer du att höra ett kort pip och du kommer inte längre att kunna ta foton eller spela in video. LED-lampan kommer att blinka rött och orange tills dess att microSD-kortet är uttaget eller tills dess att data har överförts från kameran.
 

● Din Polaroid Cube+ kamera kan utrustas med microSD-kort med upp till 128GB lagringskapacitet. Vi rekommenderar microSDkort klass 10 och uppåt. Kort lägre än klass 6 kan orsaka långsammare inspelnings- och läshastighet samt andra oväntade problem.
 

Stillbilder

Tryck en gång på multifunktionsknappen. Du kommer att höra ett kort pip och LED-lampan kommer att blinka rött en gång.
 

Video

Tryck två gånger på multifunktionsknappen. Du kommer att höra två korta pip och LEDlampan kommer att lysa rött under inspelning. För att avsluta inspelning, tryck på knappen en gång. Du kommer att höra ett kort pip och LED-lampan återgår till att lysa grönt.

Installera Polaroid Cube+ appen

Nedladdning av Polaroid Cube+ appen ger dig tillgång till en mängd avancerade funktioner till din Cube+ kamera, samt gör det möjligt för dig att använda din smartphone som sökare. Ladda ner Polaroid Cube+ appen från App Store och följ instruktionerna på skärmen för att anpassa ditt konto samt synkronisera din kamera.

● För svar på vanliga frågor, felsökning eller kundtjänst gå till www.polaroidcube.com/support

 

Ansluta till Wi-Fi

Håll ner Wi-Fi-knappen. Du kommer att höra ett långt pip och LED-lampan kommer att blinka blått medan uppkoppling sker.
– Gå till installationsmenyn på din smartphone.

– Välj Wi-Fi-menyn.

– Välj CUBE+ XXXXXXXX (det 8-siffriga numret kommer att variera).

– När du blir ombedd, mata in standardlösenordet för Wi-Fi till Polaroid Cube+ som är “1234567890”.

Det kan ta upp till 5 sekunder för Wi-Fiuppkopplingen att slutföras. Medan den är ansluten kommer LED-lampan att blinka svagt blått.
 

För att avbryta Wi-Fi-anslutningen, håll ner Wi-Fi-knappen tills du hör ett långt pip och LED-lampan inte längre blinkar blått.
 

 

Använda appen för att ta foton och videor

 

Öppna Polaroid Cube+ appen. Efter att du anpassat dina kontoinställningar/ loggat in kommer du direkt till skärmen för sökarinställningar. Denna skärm öppnas automatiskt till videoinspelning. För att byta inspelningsläge tryck på videoikonen för inspelningslägen i nedre vänstra hörnet av skärmen. Ikoner för de olika inspelningslägena kommer att bli synliga längs med nedre delen av skärmen. Tryck på önskad ikon för åtkomst av det läget.
 

Dina kontoinställningar kan ändras när som helst på Kameradetalj-skärmen i Cube+-appen. Tryck eller svep ner den lilla menyn i toppen av sökarskärmen för att nå detta inställningar.

 

Video

Tryck en gång för att påbörja videoinspelning.

Tryck en gång för att avsluta videoinspelning.

Tryck en gång för att ta en stillbild från video under fortgående inspelning (inget avbrott under videoinspelning).

  Upplösning: Tryck på detta nummer högst upp på skärmen för att välja mellan tillgängliga upplösningar:

- 1440p med 30fps;

- 1080p med 30 eller 60fps;

- 720p med 30 eööer 60fps

Videotid: Visar videolängd.

 

OBS: För bästa uppspelning på din PC eller Mac av video inspelad i 1440p, använd QuickTime eller VLC.

 

 

Slow motion

Tryck en gång för att påbörja slow motion.

Tryck en gång för att avsluta slow motioninspelning.

 

Slow motion spelas in i 720p/120fps

 

 

Intervallfoto

Tryck en gång för att påbörja intervallfotografering.

Tryck en gång för att avsluta intervallfotografering.

Välj 1s (1 sekund) eller 3s (3 sekunder) intervallfotoinställning.

Inspelningstid: Visar total inspelningstid för intervallvideon.

 

 

Stillbild

Tryck en gång för att ta ett foto.

Megapixeinställningar:

Tryck på ikonen högst upp på skärmen för att välja mellan tillgängliga upplösningar:

• 8 megapixel (8MP)

• 6 megapixel (6MP)

• 3 megapixel (3MP)

Timerinställningar:

Tryck på denna ikon högst upp på skärmen för att välja mellan tillgängliga timerinställningar:

• Av

• 3 sekunder

• 10 sekunder

 

 

Sekvensfoto

Genom att trycka och hålla ner knappen för stillbilder kan du ta flera bilder i snabb följd. Sekvenser tar 10 bildrutor i sekunden, upp till 10 fotografier åt gången.

Sekvensräknaren: Visar hur många foton som tagits.

3MP är den enda upplösning som är tillgänglig för sekvensfoto. Din Cube+ tar bilder i denna upplösning automatiskt utan att påverka dina inställningar i andra lägen.

 

Redigera video, intervallfoto och slow motion

För att ändra i dessa funktioner, välj först den video du vill redigera och ställ in den på uppspelningsläge.

 

Trimma start- och slutbildruta

Tryck och dra slutpunkterna till önskat start- och stoppläge. Trimmade bildrutor blir gråa. Tryck på “Trimma” i övre högra delen av skärmen för att fullfölja redigeringen. (Videotrimmning är inte tillgängligt för Android.)
 

Slow motion start & slutpunkter

Tryck och svep trianglarna för att ställa in slow motion start- och slutpunkter.

 

Ta bilder från video, time-lapse och slow motion

Tryck på valfritt segment i videons tidslinje för att zooma in. Tryck på en bildruta under tidslinjen för att spara den som en stillbild.

 

Ställ in andra inställningar

Du kan anpassa många av dina Cube+ inställningar från Kameradetaljskärmen. För att komma till Kameradetaljskärmen, tryck eller svep ner från funktionslisten högst upp i sökarskärmen.

Tryck på kamerans bild och namn för att göra den personlig med dina egna foton, ikoner och kameranamn.

 

Spara och dela ut

Välj dina foto(n) eller video(r). Tryck på skicka-ikonen och välj sedan spara eller dela från menyn. Följ sedan instruktionerna som följer ditt val.

 

Batteri och laddning

När batteriet når 10% börjar LED-lampan att lysa orange. Din kamera kommer automatiskt att stängas av om batterinivån når 0%.

 

För att ladda din Polaroid Cube+, koppla in den i en dator eller i ett vägguttag med den medföljande micro USB-kabeln. LED-lampan kommer att blinka orange medan batteriet laddas. Din kamera kan fortfarande användas när den laddas i ett vägguttag.

 

Om LED-funktionerna

Statisk grön

Kameran är på, med tillräcklig batterikapacitet och SD-minne för att ta bilder.

 

Enkel röd blinkning med kort pip

Foto taget.
 

Snabb röd blinkning med två korta pip

Inspelning av video.

 

Snabb blå blinkning med ett långt pip

Kameran ansluter till Wi-Fi.

 

Periodisk långsam blå blinkning

Kameran är ansluten till Wi-Fi.

 

En blå blinking med ett långt pip

Wi-Fi avslutas medans kameran är igång.

 

Ett långt pip, ingen blinkning

Wi-Fi aktiveras medans kameran är avstängd.

 

Ett långt pip, ett kort pip, ingen blinkning

Kameran stängs av medans Wi-Fi är igång.

 

Statisk orange

Batterikapaciteten är under 10% (ca. 3.62V).

Kameran stängs av då den når 3.55V.

 

Snabb orange blinkning med kontinuerliga korta pip

SD-kort saknas eller SD-kortfel. Sätt i ett SD-kort eller formatera SD-kort och försök igen. Försäkra dig om att ta backup på alla filer från ditt befintliga SD-kort innan du formaterar.

 

Alternerande orange och röd blinkning

Låg SD-kapacitet (1GB återstående): När SD-kortet når sin maxkapacitet hör du ett kort pip och kameran kommer att sluta spela in.

 

Snabb orange blinking medan ansluten till ström eller PC

Kamerabatteri laddar

 

Orange blinking under uppkoppling till PC

Data överförs mellan PC och kamera.

 

 

Överhettning

Vid långvarig användning kan din Polaroid Cube+ kännas varm vid beröring. Detta är normalt och indikerar inget produktfel eller anledning att dra ner på det roliga.

 

Din Cube+-app kommer att varna dig med ett felmeddelande om kameran når den maximala säkra temperaturen på 70°C/158°F. Om du ser denna varning, avbryt användandet av kameran och låt den svalna. Om temperaturen överstiger 70°C/158°F kommer din kamera första att sluta spela in videos och foton och slutligen stängas av. Kameran kan sättas igång igen när den fått svalna till säker temperatur.

 

Säkerhetsanvisningar angående magnet

Magnetfästet på din Polaroid Cube+ är en svagströmsmagnet. Som med alla magneter är det tillrådligt att följa säkerhetsanvisningarna nedan.

 

Medicinsktekniska produkter:

En del medicinskteknika produkter kan vara känsliga för påverkan av magnetiska fält. Om användaren har pacemaker, defibrillator, implanterad insulinpump, eller annan elektronisk medicinskteknisk produkt, eller har hälsoproblem som är beroende av användning av någon form av sådan utrustning, avrådes användning av Polaroid Cube+ och/eller alla relaterade tillbehör tills dess att läkare rådfrågats.

 

Graviditet:

Gravida kvinnor bör rådfråga läkare innan användning av magnetisk utrustning.

 

Skada på elektronik/magnetisk förvaringsmedia:

Direkt kontakt med magnetiska fält kan leda till skada på magnetisk förvaringsmedia, hårddiskar, elektronisk utrustning samt kontokort/föremål med magnetiska remsor. För att undvika dylik skada, sträck ut micro USB-kabeln så långt som möjligt från din dator, eller använd en längre micro USB-kabel.

 

 

| En | Da | Nl | Fi | Lt | Ja | Ru | Hi |
Polaroid Cube© «org-info.mobi»